Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE-1 KONU

 İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI VEYA SAĞLAYICI' ya ait internet sitesinden elektronik ortamda veya çağrı merkezi üzerinden yaptığı rezervasyon işlemlerinde aşağıda nitelikleri belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 ALICI, SATICI VEYA SAĞLAYICI'nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, vs. satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI VEYA SAĞLAYICI tarafından ön bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda ve/veya telefon ya da elektronik posta ile teyit ettiğini ve sonrasında rezervasyonu ve sözleşmeyi onayladığını iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

SATICI VEYA SAĞLAYICI BİLGİLERİ Unvanı: TURTALYA SEYAHAT İŞT. TUR.TİC. LTD.ŞTİ  (Sözleşmede ACENTA olarak adlandırılmıştır.) Adresi ve resmi iletişim bilgileri antet kısmında açıkça belirtilmiştir.

MADDE-2 GENEL HÜKÜMLER

2.1 ALICI, sözleşme konusu ürünün, hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile fiyata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda ve çağrı merkezi sisteminde gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Rezervasyon bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Bedelin tamamının ödenmemesi halinde rezervasyon yapılmaz. Ancak herhangi bir nedenle eksik bakiyesi olmasına rağmen rezervasyon yapılması durumunda Tüketici kayıt tarihinden itibaren tüm rezervasyon bedelinden sorumludur. Rezervasyon bedelinin eksik ödenmesi durumunda ACENTA rezervasyonu iptal ederek, iptal nedeniyle oluşan tüm zararları Tüketici'den talep eder. Tüketici bu durumu bilerek satın alma işlemini yapmıştır.

 2.2 SATICI VEYA SAĞLAYICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.

2.3 Sözleşme konusu hizmetin, ALICI’dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI VEYA SAĞLAYICI sorumlu değildir.

2.4 Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI VEYA SAĞLAYICI' ya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekmektedir. SATICI ve/veya SAĞLAYICI'nın ilgili yönetmelik ve işbu sözleşmeye uygun olarak sözleşmeyi göndermesine rağmen imzalayıp geri göndermeyen ALICI, sözleşmeyi imzalayıp göndermediği gerekçesi ile sözleşmenin kendini bağlamadığı savunmasında bulunamaz, tüm sorumluluk kendisinde olup, sözleşme bedelini eksiksiz ödemekle yükümlüdür. SATICI/SAĞLAYICI tarafından ALICI tarafından bildirilen e-posta adresine sözleşmenin gönderilmiş olması yeterli olup, ALICI sözleşmenin kendisine gönderilmediği, sözleşmeyi okumadığı iddiasında bulunamaz.

2.5 Hizmetin ifasından sonra ALICI ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI VEYA SAĞLAYICI ya ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.

 

MADDE-3 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

ACENTA hizmet sağlayıcı ile ALICI arasında aracı konumdadır. HİZMET SAĞLAYICI Tur operatörü tarafından satışı yapılan hizmetin niteliği gereği işbu sözleşme kapsamında yapılan mesafeli satışlarda Yönetmelik gereği ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Tüm bedel ALICI'dan tahsil edilir. ALICI bunu kabul ederek hizmeti satın almıştır. Erken rezervasyon, özel dönem (yılbaşı, sömestre, bayram vb.) ve promosyonlu dönemlerde satın alınan konaklama işlemi de iptal edilemez. Ancak ALICI Erken rezervasyon dönemi ve Yaz fırsatları kapsamında yurtiçi ve Kıbrıs konaklaması ile birlikte uygun olan Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi satın almış ise 10. Maddede belirtilen şartlar dahilinde işlem yapılabilir. ALICI bunu bilerek ve kabul ederek hizmeti satın almıştır. “İptal edilemez” ibaresi belirtilen fiyatlarla alınan rezervasyonlarda Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi misafire sunulamaz. Bu ifadenin bulunduğu rezervasyonlarda rezervasyon iptali, değişikliği ve ücret iadesi yapılamaz. Konaklama dışında ayrıca ulaşım(uçak, otobüs, transfer v.b) satın alındığı taktirde ulaşım bedellerinin iadesi yoktur.

MADDE-4 BİLGİLENDİRME

Yönetmeliğin 6. Maddesi gereği ALICI ilgili internet sitesi ve Call Center üzerinden gerçekleştirdiği rezervasyonlarda satın alım aşamasında seçtiği hizmete ilişkin tarih, fiyat, ürün, konsept vb. tüm bilgileri içeren bilgilendirme formunu satış işleminin akabinde kontrol etmekle ve dijital olarak onaylamakla yükümlüdür. İlgili kontrollerin yapılmaması ve dijital onayın verilmemesinde SATICI sorumlu değildir. Onayların elektronik ortamda kayıtları tutulmaktadır.

 

MADDE-5 İPTAL- VAZGEÇME- DEĞİŞİKLİKLER

SATICI VEYA SAĞLAYICI, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden mücbir sebepler veya hizmet sağlayıcılarından, konaklanacak otellerden veya üçüncü kişilerden kaynaklı durumlarda sözleşmeyi iptal edebilir. Bu durumun ALICI'ya en kısa sürede bildirmesi gerekir. Bu durumda ALICI'nın tazminat hakkı yoktur. Bu durumlarda, SATICI VEYA SAĞLAYICI hizmeti satın aldığı veya aracılık ettiği kişi ya da kuruluştan alabildiği bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Alamadığı bedelin iadesinden sorumlu tutulamaz.

5-1- ALICI, her türlü rezervasyon iptal, değişiklik ve kişi ekleme çıkarma taleplerini yazılı olarak bildirmek ile yükümlüdür.

5-2- Seyahat acentesi gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya mücbir sebeplerden ötürü geziyi hareket tarihinden 3 gün önce iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

5-3- Tüketicinin gezinin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda paket tur yönetmeliği uyarınca ücretinin tamamı iade edilir.

5-4 Tüketici, Rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile gezinin başlamasından 30-16 gün önce iptal-değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %'10unu, 15-7 gün önce iptal-değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %25 'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını ACENTA’ya ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder. Hizmetin başlangıcına 7 gece ve daha kısa bir süre kala satın alım işlemi gerçekleştirilen rezervasyonlarda herhangi bir iptal, iade ve değişiklik hakkı bulunmamaktadır.

5-5 Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu ve iptal güvence paketi alınmamış Erken Rezervasyon İndirimli Ürününü herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse, ise gezi bedelinin tamamını ACENTA’ya ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder.

5-6 Tüketici; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

5-7 Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye, sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Seyahat acentesi, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5-8 Mücbir sebepler: Olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Yolcunun veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıkları ve/veya ölümlerinin Devlet makamlarınca belgelendirilmesi de mücbir sebeptir.

5-9 Seyahat acentesi, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 3 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

 

MADDE-6 KARŞILIKLI HAK VEYÜKÜMLÜLÜKLER

6.1 SATICI VEYA SAĞLAYICI olası iptal bildirimlerini, ALICI' ya en kısa sürede yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

6.2 SATICI VEYA SAĞLAYICI ile ALICI arasında kayıt esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri ALICI tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır. ALICI /ALICILAR sözleşme bedelinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. ALICI bu sözleşmeye, Voucher’da belirtilen katılımcılar adına da taraf olduğunu, onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu bilerek sözleşmeyi onaylamıştır. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen ALICI bundan kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur. Bu doğrultuda ALICI'ya verilen bilgilendirme katılımcıya verilmiş sayılır.

6.3 ALICI' nın satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu SATICI VEYA SAĞLAYICI' ya ve konaklama tesisine, derhal yazılı olarak, ayıbı ispatlar belgelerle birlikte bildirmesi zorunludur. Aksi halde ALICI ifayı kabul etmiş ve hizmeti kullanmış addolunur. Bedel iadesi yapılmaz. Tüm bedel kendisinden tahsil edilir. ALICI’nın şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli ALICI’nın özen borcudur.

6.4 Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin sözleşmenin gerçekleşmesine engel olması durumunda, şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebep nedeniyle ALICI sözleşmenin feshini talep ettiği takdirde SATICI VEYA SAĞLAYICI bedeli iade etmek için gereken tüm çabayı sarf edecektir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde ALICI iptal talebinde bulunduğu takdirde, SATICI VEYA SAĞLAYICI hizmeti satın aldığı veya aracılık ettiği kişi ya da kuruluştan alabildiği bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Alamadığı bedelin iadesinden sorumlu tutulamaz.

6.5 Satıcı veya sağlayıcı, taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Satıcı veya sağlayıcının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır. SATICI/SAĞLAYICI’nın işbu sözleşme ile yüklendiği ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

6.6 Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için tüketicinin açık onayının ayrıca alınması zorunludur.

6.7. Türk vatandaşları K.K.T.C.ye T.C. Nüfus Cüzdanı ile giriş yapabilmektedirler. Pasaport ile giriş yapılması durumunda daha sonra Yunanistan'a girişlerde sorun yaşandığından, T.C. Nüfus Cüzdanı ile giriş yapılması önerilmektedir.

MADDE-7 GİZLİLİK

ALICI tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI VEYA SAĞLAYICI'ya bildirdiği bilgiler SATICI VEYA SAĞLAYICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI VEYA SAĞLAYICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli aydınlatma ve bilgilendirme ALICI’ya yapılmış olup, KVKK kapsamında gerekli tedbirler mevzuata uygun şekilde SATICI/ SAĞLAYICI tarafından alınmıştır.

 

MADDE-8 BANKA KARTI İLEYAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

 a) Sözleşmeye taraf SATICI VEYA SAĞLAYICI hiçbir şekilde kendi bünyesinde taksitli satış yapmamaktadır.

b) ALICI’ya verilen fiyatlar peşin fiyatlar olup, tüm taksitlendirmeler ALICI’nın talebi halinde çeşitli bankalardan edindiği kredi kartlarına SATICI VEYA SAĞLAYICI tarafından herhangi bir vade farkı uygulanmadan yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi ALICI ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, SATICI VEYA SAĞLAYICI’nın bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Yabancı para cinsinden yapılan satışlarda uygulanacak kurlarda, nakit ödeme ile tek çekim veya taksitli çekimlerde ilgili banka kartlarındaki anlaşmalar kapsamında kur farkı oluşabilmektedir. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi Katılımcı ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, ACENTA’nın bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

 c) Kredi kartıyla hizmet satın alan ALICI erken ödeme, taksit azaltma v.s. taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmak zorundadır.

d) ALICI kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde SATICI VEYA SAĞLAYICI kredi kartından almış olduğu bedeli yine ALICI’nın kredi kartına iade edecektir. SATICI VEYA SAĞLAYICI’nın sorumluluğu bununla sınırlıdır. Bundan sonraki tüm işlemler banka ve ALICI arasında gerçekleşir, SATICI VEYA SAĞLAYICI’nın herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu yoktur. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, SATICI VEYA SAĞLAYICI’nın herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır. Bu durumun banka ile kredi kartı sahibi arasında çözümlenmesi gerekmektedir.

e) Kredi kartı ile yapılan alımlarda ilgili bankanın o tarihte var olan kampanya ve buna bağlı olan iptal ve iade koşulları geçerlidir.

f) İlgili hizmet ile alakalı olarak ortaya çıkabilecek iade durumlarında yasal iade süreçleri takip edilecektir.

 

MADDE-9 YETKİLİ MAHKEME

 İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti Tüketici Mahkemeleri, Tüketici hakem heyetleri yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. ALICI’lar şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler.

MADDE-10 İPTAL GÜVENCE PAKETİ BİLGİLENDİRME

 Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi; Erken Rezervasyon ürünlerinde minimum 3, maksimum 30 gece yapılan, ulaşım bedeli hariç toplam 30.000 TL altındaki rezervasyonlar için geçerlidir.

10.1- Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi satın alan tüketiciler tesise giriş gününe 72 saat kalaya kadar koşulsuz ve kesinti yapılmadan rezervasyonlarını iptal edebilirler.

10.2- Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi aynı ürün üzerinde talep edilen tarih ya da isim değişikliklerini kapsamamaktadır. Değişiklik taleplerinde var olan ürün Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi kapsamında iptal edilir, talep edilen yeni tarih, ürün ya da isimler için günün koşullarından yeni rezervasyon açılarak işlem yapılır.

10.3 Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi rezervasyon tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde ücreti karşılığında yapılmaktadır. 4. Gün ve sonrası için Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi alınamaz.

10.4 İptal talebine karşılık yapılacak olan iadelerde tahsil edilen Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi tutarı iade edilemez ya da satılan Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi iptal edilemez.

10. 5-Otel/Tur konaklaması ile birlikte yapılan (promosyon ve eko sınıf dahil) tüm havayolu bilet rezervasyonları Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi kapsamı dışında olup ilgili havayolu firmasının iptal koşulları ve uygulamaları geçerlidir. Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi ücretlendirmesinde uçak ve/ veya otobüs ulaşım tutarı hariç konaklama ve/veya diğer hizmetler tutarı baz alınarak Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi ücreti tahsil edilir. Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi uygulamasında uçak/otobüs ulaşım bedeli hariç tutulur.

 

MADDE-11 GENEL HÜKÜMLER

11-1- Tura katılan tüketicinin, her türlü gezide, 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 15 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

11-2- Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Seyahat Acentesi’nin ayrıca ve açıkca ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklama tesislerine alınmazlar. Kimlik veya ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.

11-3- Tüketiciye ait bagajların veya eşyalarının kaybı veya hasarı durumunda, Seyahat Acentesi personelinin AĞIR KUSURUNDAN doğmuş olması halinde, kaybolan veya hasar gören bagajın veya eşyanın veya içinde bulunan eşyalarının maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2’ si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak Seyahat Acentesi tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Seyahat Acentesi, tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

11-4- Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir. Seyahat acentasının vize alma taahhüdü yoktur. Seyahat edilecek ilgili ülkenin vize ve pasaport gerekliliğini taşımak misafirin yükümlülüğündedir.

11-5- Seyahat Acentesinin olası tur iptali bildirimleri, her tüketiciye münferiden yapabileceği gibi, yüksek tirajlı 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak da yapılabilir.

11-6-Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Seyahat Acentesi sorumludur. Seyahat Acentesi, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında TÜRSAB ANTALYA ÇİZELGESİ hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılması veya tüketilmesi, tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

11-7- Tüketicinin, başladığı turu veya konaklama hizmetinin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Seyahat Acentesi yetklisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

11-8- Tüketicinin satın aldığı tur programını şikayet ettiği halde sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

11-9- Seyahat Acentesi ile tüketici arasında kayıt esnasında akit olunan iş bu sözleşme hükümleri, tüketici tarafından okunmuş, ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek imzalamıştır.

11-10- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin Seyahat Acentesi aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Seyahat Acentesi’ nin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Seyahat Acentesi’ nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rucu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

11-11- Seyahat Acentesi, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Seyahat Acentesi ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi haasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülemez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi, manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, Seyahat Acentesi’ nin işleten sıfatı olmaması nedeni ile 1. derecede sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar bilmektedirler. Bu nedenle Seyahat Acentesi, tüketiciye karşı asli fail gibi sorumlu olmayacak mütesaviyyen borçlu olacaktır. Tüketici bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk ilkesi nedeni ile Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir. Seyahat Acentesi asli faillerden tahsil edilemeyen miktar kadar müşterisine karşı sorumlu olacaktır.

11-12- Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 SY., 4077 SY., 4288SY., 2634 SY., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye’ nin dahil olduğu Uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle’ nin Türkiye’ de tatbik bulunan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu voucher ve paket tur sözleşmesi taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edimlerini birlikte imza altına alarak kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı müşteriler adına işbu voucher ve sözleşmeyi kabul eden taraf adına vekaleten imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

HİZMET KUSURU ŞİKAYETLERİ: Ayıplı veya Kusurlu hizmet sunulması halinde TÜRSAB TAHKİM KURULU yetkilidir.

ALICI ilgili mesafeli satış sözleşmesinin kendisine dijital veya maddi ortamda beyan edilmesine müteakip 24 saat içerisinde itiraz etme veya cayma hakkına sahiptir. 24 saat içerisinde itiraz edilmeyen mesafeli satış sözleşmesi hükümleri ALICI tarafından kabul edilmiş hükmündedir.

AD SOYAD : 
İMZA :

PUANLA VE YORUM YAP
Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.